Søknad

Søknader vil bli fortløpende behandlet, men det kan ta inntil fire uker fra søknaden er innsendt. Du vil umiddelbart motta en bekreftelse på at søknaden har kommet frem på oppgitt e-postadresse til kontaktperson. Du vil få en egen mail fra styret i BFSP når søknaden din er ferdig behandlet.

Før du starter søknadsprosessen vil vi anbefale at du setter deg inn i våre medlemsvilkår og priser. Medlemsbedriften må tilfredsstille følgende kriterier for å være meldlem:

  • Være registrert som et norsk aksjeselskap.
  • Ha en vesentilg del av sin omsetning tilknyttet utleie av sceneteknisk produksjon.
  • Ha to (2) års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser.
  • Ha minimum tre (3) årsverk på lønningsliste. Styret kan gjøre unntak ifht. dette vilkår basert på kriterier definert av styret. Styrets vurdering skal begrunnes og dokumenteres skriftlig.
  • Ha innarbeidet og dokumentert HMS-system/program.

Medlemskap

Assosiert medlemskap er kun for de bedrifter som ikke oppfyller kriteriene for ordinært medlemskap.
Hva er forskjellen mellom ordinært- og assosiert medlemskap?

Ordinært medlemskapAssosiert medlemskap


Firmaopplysninger


Firmalogo (gjelder ikke for søknad om assosiert medlemskap)Ved å laste opp logo samtykkes det til at firmaets logo benyttes i BFSP-dokumentasjon og på BFSP's websider.
Godkjente filtyper: pdf/png/jpg/jpeg/svg/psd/ai/eps/gif/bmp
Maks størrelse på fil: 5MB


Fakturaopplysninger

Ønsker å motta faktura per PostE-post
Kontaktperson mellom BFSP og aktuell søker

Egenerklæring

HMS

Bedriften har et innarbeidet og dokumentert HMS-system og arbeider kontinuerlig med å utbedre detteDaglig leder har obligatorisk HMS-kursForetaket har årlig sertifisering av alt løfteutstyr


Omsetning

Medlemspriser justeres etter årlig omsetning.
Se våre medlemspriser her.Ettersendes


Årsverk


Ettersendes


Arbeidsavtale

Søker bekrefter at alle ansatte har gyldig arbeidsavtale.


Attest for skatt og merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd.)


Ettersendes
Godkjente filtyper: pdf/doc/docx/jpg/jpeg
Maks størrelse på fil: 5MB


Godkjenning

Vedtekter, priser og medlemsvilkår er godkjent og akseptert av søker.divider-v2