Priser

Assosiert medlemsskap
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 2.250,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
4.400,-
Årlig omsetning 1-5 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 6.000,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
7.700,-
Årlig omsetning 5-10 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 10.500,-
Gå til søknadsskjema

Ordinært medlemsskap
11.000,-
Årlig omsetning 10-25 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 15.000,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
16.500,-
Årlig omsetning 25-50 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 22.500,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
22.000,-
Årlig omsetning >50 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 30.000,-
Gå til søknadsskjema

divider-v2