Priser

Assosiert medlemsskap
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 2.300,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
4.490,-
Årlig omsetning 1-5 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 6.120,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
7.860,-
Årlig omsetning 5-10 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 10.710,-
Gå til søknadsskjema

Ordinært medlemsskap
11.220,-
Årlig omsetning 10-25 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 15.300,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
16.830,-
Årlig omsetning 25-50 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 22.950,-
Gå til søknadsskjema
Ordinært medlemsskap
22.440,-
Årlig omsetning >50 mill.
Priser er oppgitt pr. år og er eks. mva.
Første gangs kontigent: 30.600,-
Gå til søknadsskjema

divider-v2